Vakkundig gekeurd keurmerk

Huizenkopers meer inzicht in kwaliteit bouwtechnische keuring dankzij keurmerk

Lelystad, 7 februari 2018 – Om huizenkopers meer garantie te kunnen bieden dat zij een woning zonder ernstige gebreken kopen, voert beroepsorganisatie VastgoedPRO een keurmerk in voor bouwkundige keuringsbedrijven. Met dit keurmerk wil de sector de kwaliteit van een bouwtechnische keuring waarborgen. Tot op heden zijn er geen toetsingscriteria waar keuringsbedrijven aan moeten voldoen. Daardoor mag iedereen, ongeacht de benodigde kennis en ervaring, een bouwkundige keuring verrichten.

De grootste marktpartijen, Perfectkeur, Woningschouw, ADA Keur, Woningkeur en Keurhuis Nederland, hebben zich al aan het keurmerk verbonden. Gezamenlijk zijn zij goed voor een landelijke dekkingsgraad van ruim de helft van de markt. Rik Vos, directeur van ADA Keur: “Het integrale keurmerk ‘Vakkundig gekeurd’ moet garanderen dat zowel het uitvoerend bedrijf als de totstandkoming van het keuringsrapport van de juiste kwaliteit zijn.” Vanuit de stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders wordt dit voorjaar het keurmerk gelanceerd.

Noodzaak keurmerk bouwtechnische keuring

De noodzaak van het keurmerk is tweeledig. Enerzijds is er wildgroei in het aantal keurders, die bovendien dikwijls zonder aansprakelijkheidsverzekering opereren. Anderzijds worden woningzoekers op de overspannen huizenmarkt gedwongen op emotie een haastige beslissing te nemen, zonder dat zij een behoorlijk beeld hebben van de staat van de woning.

“Het is een goede ontwikkeling dat vanaf 1 februari de bouwkundige keuring standaard als ontbindende voorwaarde is opgenomen in het model koopcontract 2018, dat is opgesteld door verschillende branche- en consumentenorganisaties”, zegt Roland Knoester, algemeen directeur van Vastgoedpro. “Huizenkopers moeten er dan wel van op aan kunnen dat de keuring door een gecertificeerd en onpartijdig bedrijf wordt uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, blijven gebreken zoals scheuren in muren en metselwerk, houtrot in kozijnen, slecht schilderwerk, lekkage in dak en dakgoten en schimmel mogelijk onopgemerkt of worden deze in het bouwkundig rapport bewust geminimaliseerd. Met alle financiële gevolgen voor de koper van dien.”

Onafhankelijk
In Nederland zijn momenteel een paar honderd bouwkundig keuringsbedrijven – meestal zzp’ers – actief en dit aantal groeit snel. “De huidige marktontwikkelingen vragen om meer regulering en kwaliteitsbewaking onder een keurmerk”, zegt Gerrit van der Heide, algemeen directeur van Perfectkeur.

Om ervoor te zorgen dat het proces van toetreding en de controle daarop goed verloopt, hebben de reeds deelnemende bedrijven Perfectkeur, Woningschouw, ADA Keur, Woningkeur en Keurhuis Nederland ervoor gekozen om Vastgoedpro het keurmerk te laten opzetten. Deze organisatie is onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Bovendien komen geschillen tussen keuringsbedrijven die het keurmerk voeren en opdrachtgevers onder de verantwoordelijkheid van een onafhankelijk geschillenrecht te liggen.

Toetreding
De komende weken worden alle voorbereidingen getroffen voor de inrichting van het keurmerk. Bedrijven kunnen zich al aanmelden voor de toelatingsaudit. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden mogen vanaf de lancering het keurmerk ‘Vakkundig gekeurd’ uitdragen en worden aangesloten bij de beroepsvereniging Vastgoedpro. Aanmelden kan via www.vakkundiggekeurd.nl.

Over stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders
De Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders brengt het Keurmerk Vakkundig gekeurd uit. De Stichting is opgericht in 2018 door beroepsvereniging Vastgoedpro. Het doel van de stichting is om collectief de kwaliteit van bouwkundige keuringsbedrijven vast te stellen, te bewaken en daar waar nodig te verbeteren. De Stichting wil voor consumenten en andere opdrachtgevers duidelijkheid bieden over de kwaliteit van het keuringsbedrijf dat de keuring verricht. Hiervoor brengt de stichting het Keurmerk Vakkundig gekeurd uit. Bij de oprichting in februari 2018 zijn de 5 grootste bouwkundig keuringsbedrijven in Nederland aangesloten. Deze bedrijven vertegenwoordigen ruim 50 procent van de markt. Het is de ambitie om met het keurmerk meer dan 80 procent van de markt te vertegenwoordigen.