Alles over een bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring heeft als doel om de staat van een woning in kaart te brengen. Daarbij gaat het vaak om zaken als fundering, dakbedekking, vocht- en ventilatieproblemen, enzovoort.

Young hipster architect or civil engineer at the construction site looking at blueprints, controlling issues at the construction site.

Wat is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een woning. Een bouwkundige keuring heeft als doel om de staat van een woning in kaart te brengen.

Daarbij gaat het om zichtbare en soms ook ‘onzichtbare’ zaken. Denk daarbij aan fundering, dakbedekking, constructie, gevels, kozijnen, ramen enzovoort. Het zijn essentiële onderdelen die het woongenot nu en in de toekomst kunnen bepalen.

Waarom is het verstandig een woning te laten keuren?

Een bouwkundig keuringsrapport geeft je helder inzicht in de staat van de woning. En daarmee weet je waar je aan toe bent. Het geeft inzicht in mogelijke gebreken en geeft opties voor verbetering.

Ook laat een rapport zien welk onderhoud direct noodzakelijk is en wat je op termijn mag verwachten. Juist deze ‘onvoorziene posten’ kunnen voor hoge kosten en forse tegenvallers zorgen wanneer je deze niet hebt ingecalculeerd.

Kies voor een ‘Vakkundig gekeurd’ keurder

Het keurmerk Vakkundig gekeurd is ondergebracht in de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders. Vanuit die stichting is een aantal zaken geregeld. Van bedrijven die aangesloten zijn bij Vakkundig gekeurd ben je zeker van:

  • Kwaliteit van het keuringsbedrijf – Bedrijven worden getoetst voor toetreding tot het keurmerk. Zo weet je zeker dat je zaken doet met een ervaren en gespecialiseerd keuringsbedrijf.
  • Deskundig personeel – De aangesloten keuringsbedrijven zijn verplicht om er zorg voor te dragen dat hun medewerkers voldoende zijn opgeleid en blijven.
  • Algemene Voorwaarden – Een Vakkundig gekeurd keuringsbedrijf werkt met heldere, getoetste Algemene Voorwaarden. Zo ben je verzekerd van duidelijke afspraken.
  • Onafhankelijk geschillenrecht – Bouwkundig keuringsbedrijven, aangesloten bij Vakkundig gekeurd, hebben een onafhankelijk geschillenrecht. Dat biedt je de zekerheid dat je klacht over een betaling of verleende diensten juist, terecht en onafhankelijk wordt beoordeeld mocht je er met het betreffende bedrijf zelf niet uitkomen.

Wat kan ik met een keuringsrapport?

  • Je bent in staat een verstandige, afgewogen beslissing te nemen over je financiële toekomst.
  • Je hebt zicht op kosten van (noodzakelijk) onderhoud. Nu en op termijn.
  • De uitkomst kan als ontbindende voorwaarde opgenomen worden in een (voorlopig) koopcontract.
  • In sommige gevallen is bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een bouwkundig rapport verplicht.
Zoek een Vakkundig gekeurd keurder bij jou in de buurt.