Over Vastgoedpro

Vastgoedpro is een beroepsorganisatie voor vastgoedprofessionals in Nederland en heeft ruim 30 jaar ervaring in de markt. Van oorsprong richt de vereniging zich op alle professionals in het vastgoed waaronder veel makelaars en taxateurs. Sinds 2018 zijn bouwkundig keurders hier als specialistische groep aan toegevoegd. Voor de aangesloten leden zorgt Vastgoedpro o.a. voor kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, opleiding en netwerken. Bekijk de website van Vastgoedpro.

In 2018 is Vastgoedpro uitgebreid met een nieuwe groep professionals in het vastgoed: bouwkundige keurders. Met deze uitbreiding is tevens een nieuw onafhankelijk keurmerk gelanceerd voor deze beroepsgroep: Vakkundig gekeurd. Dit keurmerk is ondergebracht in de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders.

Als je zich aansluit bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders, dient minimaal één medewerker lid van Vastgoedpro te worden. Daarnaast mag u het keurmerk Vakkundig gekeurd voeren en heb je toegang tot alle diensten die aan het keurmerk verbonden zijn, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen aantrekkelijke voorwaarden, een trainings- en opleidingsprogramma en een netwerkorganisatie voor o.a. kennisuitwisseling.

Over de Stichting NKBK

De Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders is de stichting die het Keurmerk Vakkundig gekeurd uitbrengt. De Stichting is opgericht in 2018 door Vastgoedpro in samenwerking met een aantal marktpartijen (bouwkundige keuringsbedrijven die meer marktregulering willen).

Doelstelling – De Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders heeft ten doel om collectief de kwaliteit van bouwkundige keuringsbedrijven voor particulier en zakelijk vastgoed vast te stellen, te bewaken, te borgen en daar waar nodig te verbeteren. De Stichting wil voor consumenten en andere opdrachtgevers duidelijkheid bieden over de kwaliteit van het keuringsbedrijf dat de keuring verricht.

De Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders wil deze doelstelling behalen door:

  • Het beheren van het keurmerk Vakkundig Gekeurd
  • Toetsen van aangesloten keuringsbedrijven bij toetreding tot de Stichting
  • Periodieke audits bij de aangesloten keuringsbedrijven
  • Bepalen en vastleggen van eisen waaraan een bouwkundige keuring moet voldoen
  • Aanbieden van geschillenrecht voor consumenten en zakelijke klanten
Heeft u een vraag over het Keurmerk Vakkundig gekeurd?