Op deze pagina geven we je graag alle informatie over de voorwaarden en prijzen die betrekking hebben op aansluiten bij het keurmerk.

Toetredingseisen voor aansluiten bij het keurmerk

In 2021 zijn toetredingsvoorwaarden opgesteld die nog steeds van kracht zijn. Deze staan hieronder vermeld. Ieder jaar wordt vanuit de Stichting NKBK gekeken naar de toetredingseisen en daar waar nodig worden deze bijgesteld.

 

 • Je dient te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-) per claim en minimaal één miljoen Euro (€ 1.000.000,-) per jaar. Heb je deze nog niet, dan biedt Vastgoedpro je een collectieve verzekering aan waar je gebruikt van kunt maken.
 • Je dient tevens over een reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken.
 • Je dient als bedrijf te voldoen aan een minimum ervaringseis. Deze bestaat uit een combinatie van factoren waaronder:
  • Aantoonbaar minimaal twee jaar actief als bouwkundig keuringsbedrijf en minimaal 25 rapporten per jaar uitgebracht te hebben
  • Of: minimaal 5 jaar actief met 12 rapporten per jaar
  • Actief aan scholing van de medewerkers werken
 • De naam en jouw adres waaronder je actief bent in de markt dienen bij de kamer van Koophandel als zodanig geregistreerd te staan.
 • Je dient een verklaring af te geven dat jouw organisatie de afgelopen jaren niet in verband is gebracht met (faillissements-) fraude of andere strafbare feiten. Indien hier aanleiding voor is, kan een kredietwaardigheidscheck en/of bestuurderscheck plaatsvinden.

Voorwaarden

 

Als jouw bedrijf het keurmerk gaat voeren (nadat je eerst getoetst bent aan de voorwaarden), ga je je tevens verbinden aan de onderstaande voorwaarden:

 

 • Toepassen van de integriteitscode voor alle medewerkers.
 • Onafhankelijk geschillenrecht waardoor de belangen van opdrachtgevers worden gewaarborgd.
 • Onafhankelijk Tuchtrecht waardoor de maatschappelijke belangen worden gewaarborgd.
 • Zorg dragen voor voldoende opleiding en deskundigheid van de medewerkers.
 • De algemene voorwaarden van het keurmerk op alle opdrachten van toepassing verklaren waardoor de rechten en plichten van opdrachtgever en opdrachtnemer helder en duidelijk beschreven zijn.

Kosten


Naast de toetredingseisen zijn er ook kosten verbonden aan de aansluiting bij het keurmerk. Het oprichten en in stand houden van een keurmerk brengt nu eenmaal kosten met zich mee. De Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders en de beroepsvereniging Vastgoedpro zijn non-profit organisaties. Dat betekent dat er geen inkomsten wegvloeien naar andere belanghebbenden dan de aangesloten bedrijven. De kosten voor aansluiting bij het Keurmerk zijn:

 

 • Het tarief voor aansluiting van de onderneming bij de stichting in 2024 bedraagt € 1.236,88 per jaar (dit is inclusief 1 verplicht persoonlijk lidmaatschap bij Vastgoedpro. Facturen gesplitst in één factuur van Vastgoedpro van € 260,00 en één van de Stichting NKBK van € 976,88. Bij aansluiting gedurende het jaar, wordt u naar rato van het aantal resterende maanden gefactureerd.
 • De bijdrage voor het promotiefonds voor 2024 bedraagt € 289,17 per jaar voor zzp’ers en € 578,33 per jaar vanaf 2 of meerdere personen (naar rato bij aansluiting). Het promotiefonds bestaat uit gelden opgebracht door de aangeslotenen ter promotie van de stichting en het keurmerk.

Prijzen kunnen jaarlijks, per 1 januari, worden geïndexeerd met CPI. In afwijking van artikel 20 staat het bestuur vrij om de prijzen voor het jaar na het lopende jaar vast te stellen op ieder gewenst niveau. Dit onder voorbehoud dat aangeslotene hiervan schriftelijk is geïnformeerd waarbij de periode tussen informeren en de uiterste opzegdatum voor het komende jaar, minimaal 14 dagen bedraagt.

Overtuigd? Ga direct naar het online aanmeldformulier