Waarom aansluiten bij Vakkundig gekeurd?

Bouwkundig keuren is een vak apart. Laat uw klanten zien dat u tot de professionals behoort en sluit u aan bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders.

De voorwaarden om het keurmerk te kunnen voeren

Om gebruik te kunnen maken van het keurmerk Vakkundig gekeurd, wordt uw bedrijf vooraf getoetst. Het gaat o.a. om:

  • Ervaring en reputatie van uw organisatie
  • Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Controle van uw bedrijf bij o.a. de Kamer van Koophandel
  • Instemmen met de reglementen van de stichting, algemene voorwaarden en integriteitscode.

Wat is de rol van VastgoedPRO?

De ontwikkeling van het keurmerk is ontstaan vanuit de sector zelf. Voor dit initiatief is samenwerking gezocht met VastgoedPRO, al ruim 30 jaar actief als beroepsorganisatatie in vastgoed. Het keurmerk is door VastgoedPRO ondergebracht in de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders, die onafhankelijk opereert.

Facilitaire ondersteuning – Als u zich aansluit bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders, dient minimaal één medewerker lid van VastgoedPRO te worden. Daarnaast mag u het keurmerk Vakkundig gekeurd voeren en heeft u toegang tot alle diensten die aan het keurmerk verbonden zijn, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen aantrekkelijke voorwaarden, een trainings- en opleidingsprogramma en een netwerkorganisatie voor o.a. kennisuitwisseling.

Belangenbehartiging – De verbintenis tussen de Stichting en VastgoedPRO is tevens van belang in het kader van belangenbehartiging. VastgoedPRO is als beroepsorganisatie goed geoutilleerd om de belangen van de aangesloten bouwkundige keurders te behartigen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het voeren van het keurmerk Vakkundig gekeurd zijn overzichtelijk en bestaan uit:

  • Jaarlijkse aansluitkosten voor de Stichting NKBK (inclusief 1 lidmaatschap bij Vastgoedpro). U mag daarmee het keurmerk Vakkundig gekeurd voeren voor uw bedrijf. En u kunt gebruik maken van de alle diensten die VastgoedPRO voor de Stichting NKBK faciliteert.
  • Een jaarlijkse bijdrage in het promotiefonds ten behoeve van het keurmerk. Bekijk de voorwaarden en prijslijst

Werk op uw eigen manier

Bouwkundig keuren is een vak apart. U bent zelf de specialist in uw regio. Dat erkennen we graag vanuit VastgoedPRO. U heeft dan ook volledig de vrijheid op welke wijze en met welk softwaresysteem u de bouwkundige keuring uitvoert. Uw huidige werkwijze kan dus gewoon in stand blijven. Nu en in de toekomst.

100% ondernemen

Het unieke van het werken met het keurmerk Vakkundig gekeurd is dat u als ondernemer 100% ondernemingsvrijheid krijgt. Geen onnodige starre regels of procedures, maar wel een gemeenschappelijk streven naar hoge kwaliteit van dienstverlening. Dat is en blijft de verbindende factor.

Ja, ik sluit mij graag aan bij het keurmerk Vakkundig gekeurd