Bouwkundig keuren is een vak apart. Dat is niet iets dat je er zo maar ‘even bij doet’. Laat uw klanten zien dat u tot de groep professionals behoort die voor de volle 100% met hun vak bezig zijn en sluit je aan bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders.

Wat levert het keurmerk jou op?

  • Je krijgt autoriteit en professionele uitstraling omdat je het keurmerk mag voeren
  • Met de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je zeker van je zaak
  • Het geschillenrecht biedt jezelf maar vooral ook jouw klanten professionele hulp in geval van conflict
  • De Algemene Consumentenvoorwaarden zijn helder voor iedereen

Een keurmerk is géén branchevereniging of register

De markt voor bouwkundig keurders is volop in beweging. Dat is ook niet zo vreemd want sinds 2018 is een bouwkundige keuring standaard opgenomen als ontbindende voorwaarde in het (branchebrede) koopcontract. Het aantal bouwkundig keuringsbedrijven is hierdoor flink gegroeid. Voor de consument is de kwaliteit van de dienstverlening niet altijd zichtbaar. Daarom is het keurmerk in het leven geroepen: om de consument duidelijkheid te geven over de kwaliteit van de bouwkundig keuringsbedrijven.

Behalve het keurmerk zijn er voor bouwkundig keurders/keuringbedrijven ook een register en een branchevereniging. Vaak worden deze ten onrechte met elkaar vergeleken. Ieder van deze organisaties zorgt op een eigen wijze voor een vorm van marktregulering. Maar dan wel op een eigen manier en eigen invulling.

Hoe word je getoetst?

Voordat je het keurmerk mag voeren, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Ervaring en reputatie van jouw organisatie
  • Beschikken over een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Controle van jouw bedrijf bij o.a. de Kamer van Koophandel
  • Instemmen met de reglementen van de stichting, algemene voorwaarden en integriteitscode.

Werk op jouw eigen manier

Bouwkundig keuren is een vak apart. Je bent zelf de specialist in jouw regio. Dat erkennen we graag vanuit Vastgoedpro. Je hebt dan ook volledig de vrijheid op welke wijze en met welk softwaresysteem je de bouwkundige keuring uitvoert. Jouw huidige werkwijze kan dus gewoon in stand blijven. Nu en in de toekomst.

100% ondernemen

Het unieke van het werken met het keurmerk Vakkundig gekeurd is dat u als ondernemer 100% ondernemingsvrijheid krijgt. Geen onnodige starre regels of procedures, maar wel een gemeenschappelijk streven naar hoge kwaliteit van dienstverlening. Dat is en blijft de verbindende factor.

Ja, ik sluit mij graag aan bij het keurmerk Vakkundig gekeurd