Dit betekent de Wet koop op afstand voor u

 

 

Tijdens het traject van de ontwikkeling van de audits ontdekten we dat er bij keurders gebrek aan kennis is omtrent de Wet koop op afstand.

In de Wet koop op afstand is de consumentenbedenktijd opgenomen. De consument krijgt een bedenktijd van 14 dagen. Een herkenbaar voorbeeld van deze bedenktijd is als er online schoenen besteld worden. Echter als er online of bij de klant thuis een opdracht tot dienstverlening wordt verstrekt (dus ook aan een bouwkundig keurder, een makelaar of taxateur), is deze wet ook van toepassing. Als de klant de opdracht bij u op kantoor tekent is deze wet niet van toepassing.

 

De Wet koop op afstand houdt volgende in:

  • Het recht op herroeping van de opdracht binnen 14 dagen is van toepassing op de opdracht tot dienstverlening tussen consument bouwkundig keurder, indien de opdracht ziet op voor bewoning bestemde ruimte. De 14 dagen bedenktijd vangt de dag na de ondertekening aan;
  • Indien de consument niet wordt gewezen op dit herroepingsrecht, wordt de ‘bedenktijd’ verlengd tot maximaal 12 maanden. De 14 dagen bedenktijd treden alsnog in op het moment dat de consument alsnog op de bedenktijd wordt gewezen;
  • De bedenktijd is niet van toepassing indien de opdracht tot dienstverlening wordt gesloten/ondertekend op het kantoor van de bouwkundig keurder, maar wél als de opdracht elektronisch wordt gesloten dan wel buiten het kantoor van de bouwkundig keurder (bijv. bij de consument thuis). De bouwkundig keurder is in alle situaties verplicht de consument te informeren over deze regelgeving, dus óók als de opdracht op het kantoor wordt ondertekend;
  • De bouwkundig keurder kan de kosten die hij tijdens de bedenktijd maakt mogelijkerwijs niet in rekening brengen als de consument de opdracht binnen de bedenktijd herroept;
  • De consument lijkt middels een expliciete verklaring te kunnen verzoeken dat de bouwkundig keurder alvast met de werkzaamheden aanvangt. Daarnaast moet hij verklaren afstand te doen van de bedenktijd. Hierbij is wel van belang dat het moet gaan om een uitdrukkelijke verklaring. Het simpelweg ‘aan- of afvinken’ is niet voldoende, de consument moet een daadwerkelijke keuze hebben.

 

Een voorbeeldartikel om op te nemen

Een voorbeeldartikel dat u in uw opdrachtvoorwaarden kunt opnemen ziet er als volgt uit:

 


Geen bedenktijd
Bezoekt u ons op kantoor? En bevestigt of ondertekent u daar deze overeenkomst voor een bouwkundige keuring van een woning? Dan heeft u geen recht op bedenktijd.

 

Wel bedenktijd
Bevestigt of ondertekent u de overeenkomst niet bij ons op kantoor? Dan heeft u wel recht op deze bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u deze overeenkomst hebt bevestigd of ondertekend.

 

Wanneer kan ik beginnen met de bouwkundige keuring?
Ik kan pas beginnen met de bouwkundige keuring na de bedenktijd. Want binnen de bedenktijd kunt u de overeenkomst nog zonder kosten stoppen. Dat moet u ons dan tijdig schriftelijk of per e-mail laten weten.

 

Heeft u de bouwkundige keuring toch eerder nodig?
Vaak moet het bouwkundig rapport snel gemaakt worden en is er geen tijd om te wachten. Wij kunnen dan samen afspreken dat ik toch al meteen start met het bouwkundig rapport. Wilt u daarna toch binnen de bedenktijd deze overeenkomst stoppen, dan kan dat. U moet ons dan wel betalen voor het werk dat wij al gedaan hebben. Als het bouwkundig rapport al klaar is, betekent dat, dat u alles moet betalen.

 

Wij hebben daarom samen het volgende afgesproken*:
o U heeft de overeenkomst bij ons op kantoor bevestigd of ondertekend. U heeft daarom geen recht op bedenktijd.
o U wilt dat ik pas start met het bouwkundig rapport na de bedenktijd.
o U wilt dat ik al start met het bouwkundig rapport terwijl de bedenktijd nog niet afgelopen is. Geeft u tijdens de bedenktijd aan dat ik met de opdracht moet stoppen? Dan moet u ons betalen voor het werk dat wij al gedaan hebben. Als het rapport op dat moment al klaar is, betekent dat, dat u alles moet betalen. Daarmee bent u akkoord.

*doorhalen of weghalen welke niet van toepassing zijn