Kansen voor bouwkundig keurders met het nieuwe taxatierapport wonen

 

 

Begin september 2020 is het nieuwe taxatierapport wonen gepubliceerd. Het nieuwe taxatierapport zal met ingang van 1 juli 2021 gebruikt gaan worden. Vastgoedpro was één van de betrokken partijen bij het samenstellen van het nieuwe model. Dit taxatierapport is tot stand gekomen onder druk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, DNB en AFM. Eén van de belangrijkste wensen van deze partijen was dat het taxatierapport meer moest toevoegen dan alleen een waarde. Vanuit de afnemers (NHG en financiers) is naar voren gekomen dat er een uitgebreider bouwkundig gedeelte en een uitgebreider energetisch gedeelte opgenomen moesten worden. Vastgoedpro heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat een volledig bouwkundig rapport aan het taxatierapport werd toegevoegd. Dat is gelukt. Het neemt niet weg dat het bouwkundige gedeelte in het taxatierapport flink is uitgebreid en wel dicht in de buurt van een bouwkundig rapport komt.

 

Welke kansen zijn er voor bouwkundig keurders met het nieuwe taxatierapport?

Vastgoedpro voorziet vooral kansen voor bouwkundig keurders. Allereerst zit het bouwkundig rapport veel vroeger in de koopketen. Bij het afsluiten van de koopovereenkomst kan al rekening worden gehouden met het bouwkundig rapport. Eén van de ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst is standaard het bouwkundig rapport (kan wel doorgestreept worden), terwijl de taxatie juist helemaal aan het einde van de koopketen zit (bij het afsluiten van de hypotheek). De uitkomsten uit het bouwkundig rapport mogen trouwens integraal worden overgenomen in het taxatierapport.

 

Ten tweede heeft de taxateur meer aandacht voor de bouwkundige aspecten heeft en daardoor zich ook bewuster is van de bouwkundige staat. Dat zou kunnen betekenen dat taxateurs vaker gaan doorverwijzen naar een bouwkundige keuring, want deze mogelijkheid is in het nieuwe taxatierapport gehandhaafd.

 

Tenslotte hebben wij uit de markt al vernomen dat taxateurs niet staan te springen om een woning zo diep bouwkundig op te nemen. Vanuit dat sentiment liggen er kansen om samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen taxateurs en bouwkundig keurders. Hierbij kunnen bouwkundigen ingehuurd worden om het bouwkundige gedeelte te verzorgen. Een andere mogelijkheid is dat taxateurs combi’s (taxatierapport en bouwkundig rapport) gaan verkopen.

 

Meer weten over het nieuwe taxatierapport wonen?

Wilt u meer weten over het nieuwe taxatierapport wonen? Bekijk het Vastgoedpro Webinar taxatierapport wonen door Rob Overduin en Rolph Limpens. Daarnaast kunt hier het taxatierapport, de bouwkundige opnamestaat en de toelichting op de bouwkundige opnamestaat bekijken.