Tweede kamer

Minister Ollongren ondersteunt keurmerk Vakkundig gekeurd

Lelystad, 18 april 2018

Er zijn Kamervragen gesteld over de kwaliteitseisen voor bouwkundig keurders. Verantwoordelijke Minister Ollongren antwoordde daarop: “Er zijn geen wettelijke vereisten voor de kwaliteit van bouwkundige keuringen. Er zijn echter wel verschillende initiatieven vanuit het veld voor het stellen van kwaliteitseisen. Voorbeelden hiervan zijn het keurmerk voor kwaliteit van bouwkundige keurders waar brancheorganisatie Vastgoedpro zojuist mee gestart is. Of de bouwkundige keuringen die via Vereniging Eigen Huis uitgevoerd worden.

Indien voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een bouwkundig rapport vereist is als onderbouwing van de aanvraag, stelt het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) eisen aan de inhoud van het bouwkundig rapport. Veel geldverstrekkers volgen de eisen die het WEW stelt aan de inhoud van het bouwkundig rapport. Ook voor niet-NHG hypotheken. Deze initiatieven moedig ik aan en in mijn gesprekken met de branche- en consumentenorganisaties zal ik aandacht hebben voor eventuele obstakels in het tot stand brengen van dergelijke initiatieven. Mijn voorkeur gaat in eerste instantie uit naar het ondersteunen van initiatieven vanuit de sector. Ik vind het belangrijk dat consumenten ook keuzevrijheid hebben op dit gebied.

Openbare stukken

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het voorbehoud van een bouwkundige keuring bij de aankoop van woningen dat sinds februari 2018 geldt. Bekijk hier de openbare stukken