NEN 8060 de norm voor bouwkundige keuringen?

NEN 8060 de norm voor bouwkundige keuringen?

In samenwerking met brancheorganisatie voor bouwkundige inspecteurs (BBI) en Vastgoedpro doet Vakkundig Gekeurd onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid om de bestaande NTA 8060 norm om te zetten naar een NEN norm. De NTA norm is een norm voor bouwkundige keurders en is opgesteld in 2010. Op dit moment is de norm nog niet geschikt voor alle partijen in de markt. De uitwerking hiervan naar een breed gedragen NEN norm kan een mogelijkheid zijn om eenduidigheid van keuren in de markt te realiseren. Gebruik van deze methode leidt tot onderling vergelijkbare resultaten. Dat vergroot de transparantie van de branche.

Een eerste meeting met diverse marktpartijen heeft in januari bij het NEN plaatsgevonden. Op dit moment wordt gezocht naar voldoende partijen om het benodigde budget te realiseren. Mocht dat lukken, dan is de bedoeling om rond het einde van het jaar een eerste consultatieversie gereed te hebben.