Keurder aan het woord: Nico van Harten van Buildingcare uit Hellendoorn

nico van harten_building care_vakkundig gekeurd

Keurder aan het woord: Nico van Harten van Buildingcare uit Hellendoorn

Keurmerk, zin of onzin?

In een tijd waarin steeds meer vastgelegd en geregeld moet worden, ontkom je er niet aan om ook in de toch wel wat vrijgevochten markt als de bouwwereld met betrekking tot keuringen een en ander te regelen en vast te leggen.
De opdrachtgever mag verwachten dat elk rapport, door wie dan ook opgemaakt, min of meer voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen met betrekking tot leesbaarheid, volledigheid en kwaliteit. Keuren blijft echter mensenwerk met alle beperkingen, voorkeuren en kennisniveaus. Een goede stap hierin is het vastleggen van criteria. Hierin ligt de toegevoegde waarde van het keurmerk Vakkundig gekeurd.
Daarnaast is een andere factor belangrijk; de consument ervan overtuigen om de opdracht te geven aan bedrijven die aangesloten zijn bij het keurmerk. Dat heeft tijd nodig.

Leerzame middag tijdens audit

Als aangesloten ondernemer van het eerste uur, neem ik deel aan de werkgroep die audits opzet en uitvoert. De eerste audit heeft op 9 maart plaatsgevonden. Voor mij al met al een bijzondere leerzame middag. Niet alleen als toetsing voor de wijze waarop je een audit zou moeten uitvoeren in deze branche, maar ook voor mijzelf als kleine speler (zzp’er) in de markt met circa 100 keuringen en 350 taxaties per jaar.

Het is mij duidelijk geworden dat je als kleine organisatie, door het veelal ontbreken van administratieve ondersteuning, extra aandacht zult moeten besteden aan procedurele zaken als vastlegging, archivering en dergelijke. Ik kijk uit naar een leerzame middag wanneer de audit bij mij plaatsvindt. Als gevolg van het Coronavirus is de audit voorlopig uitgesteld.

Nico van Harten
Buildingcare – Hellendoorn