Bouwkundig keurders

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen.Op woensdag...

Op 24 juni 2020 heeft een vervolgvergadering van de NEN-commissie plaatsgevonden. De vergadering heeft de route naar een NEN-norm vastgesteld. In deze route zal gestart worden met het maken van een NTA-norm. Echter alle aanwezige partijen hebben uitgesproken te streven naar een NEN-norm voor bouwkundige...

Het Inspectiehuis in Gouda verzorgt al jarenlang inspecties, keuringen, onderzoeken en labels voor woningen, bedrijfslocaties, verhuurobjecten en appartementencomplexen. Onlangs heeft het Inspectiehuis zich aangesloten bij Vakkundig gekeurd. Directeur Dino Alfons vertelt ons waarom.Sinds 2002 zijn wij dé specialist waar aannemers, particulieren, makelaars, overheden, VvE's en...