Persbericht: Keurmerk Vakkundig gekeurd en branchevereniging BBI gaan samen verder

Persbericht: Keurmerk Vakkundig gekeurd en branchevereniging BBI gaan samen verder

Lelystad, 13 oktober 2020 – Branchevereniging BBI en beroepsvereniging Vastgoedpro, de initiatiefnemer van het keurmerk Vakkundig gekeurd, hebben een intentieverklaring getekend om samen verder te gaan. Met deze strategische stap, bundelen beide organisaties hun krachten om daarmee beter de gemeenschappelijke doelstellingen te kunnen bereiken: een professionalisering van de markt voor bouwkundig keuringen en betere waarborging van de kwaliteit voor de consument.

Beide organisaties zijn overeengekomen om samen verder te gaan onder het Keurmerk Vakkundig gekeurd. De Vastgoedpro-organisatie achter het keurmerk biedt daarvoor de juiste basis om voor de lange termijn de belangen van de aangesloten bouwkundig keurders het beste te kunnen dienen.
Door de samenwerking komt het aantal aangesloten keurders in totaal op 65 bedrijven. “Het samen gaan van BBI en Vakkundig gekeurd zorgt voor een verdere versteviging van de positie van Vakkundig gekeurd”, aldus Roland Knoester, directeur van Vastgoedpro. “Daarmee verwachten we een grotere slagkracht op het vlak van onze lobby. Daarnaast is een meer professionele organisatie met meer leden ook beter voor de consument.”

Gezamenlijke lobby

Een belangrijk speerpunt van het keurmerk is de wettelijke verplichting voor het keuren van woningen bij iedere transactie waarbij een genormaliseerde kwaliteitsnorm wordt gehanteerd. Hiervoor is in het verleden door de sector zelf een tijdelijk NTA 8060 norm ontwikkeld. Al geruime tijd worden er gesprekken gevoerd om deze norm om te zetten in een meer algemeen geldende onafhankelijke NEN-norm. “Door de samenwerking met het keurmerk Vakkundig gekeurd, verwachten we dat onze lobby voor een geldende NEN-norm krachtiger wordt”, vertelt Jeroen Bartels, voorzitter van BBI.

Van intentie naar definitief

Met het tekenen van de intentieverklaring tussen beide partijen is een belangrijke stap gezet naar een definitieve samenwerking. Het bestuur van BBI is voornemens de BBI-organisatie te ontmantelen en heeft het nadrukkelijke advies gegeven aan haar leden om zich aan te sluiten bij de combinatie Vastgoedpro en haar keurmerk Vakkundig gekeurd. “Eén van de belangrijkste doelen van BBI is het realiseren van de NTA/NEN 8060,” aldus Bartels, “Nu deze gerealiseerd gaat worden, kwam ook het moment om na te denken over de eigen organisatie. Continuering van BBI op deze manier is niet meer noodzakelijk. Uiteraard is het wel van belang dat er een belangenorganisatie is en blijft voor de bouwkundige inspectiebureaus. Wij menen deze gevonden te hebben in Vastgoedpro en haar keurmerk Vakkundig gekeurd. De markt voor bouwkundige inspectiebureaus verdient een goed georganiseerde kwaliteitsborging. Dat geldt niet alleen voor de bedrijven in de markt. Ook onze klanten en andere belanghebbenden zoals hypotheekverstrekkers, hebben belang bij een goed georganiseerde sector. De combinatie van Vastgoedpro als lobby-organisatie en het keurmerk richting de consument is een krachtige combinatie.“


Over Vakkundig gekeurd
Vakkundig gekeurd is het keurmerk dat erkende en aangesloten bouwkundige keuringsbedrijven mogen voeren. Deze bedrijven zijn aangesloten bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (Stichting NKBK). Het keurmerk is opgericht en wordt beheerd door Vastgoedpro, de beroepsorganisaties voor professionals in het vastgoed. Alleen keuringsbedrijven die aan de toetsingsvoorwaarden voldoen (bij toetreden en tussentijdse controle), komen in aanmerking voor het keurmerk. Onafhankelijk geschillenrecht biedt consumenten de zekerheid dat een klacht over een betaling of een verleende dienst correct en onafhankelijk wordt beoordeeld. Op de website www.vakkundiggekeurd.nl kunnen huizenkopers aangesloten keuringsbedrijven vinden.

Over Vastgoedpro
Vastgoedpro is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 732 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoedsector. Vastgoedpro bestaat ruim 33 jaar en is een belangrijke gesprekspartner bij stakeholders in de vastgoedmarkt.

Over BBI
BBI is de brancheorganisatie voor bouwkundige keurders met 27 aangesloten bedrijven. BBI streeft naar een wettelijke verplichting tot het keuren van woningen bij iedere transactie en een genormaliseerde kwaliteitsnorm.