NEN-commissie komt op stoom

NEN-commissie komt op stoom

Op 24 juni 2020 heeft een vervolgvergadering van de NEN-commissie plaatsgevonden. De vergadering heeft de route naar een NEN-norm vastgesteld. In deze route zal gestart worden met het maken van een NTA-norm. Echter alle aanwezige partijen hebben uitgesproken te streven naar een NEN-norm voor bouwkundige keuringen. Inhoudelijk zal er geen verschil zitten tussen een NTA-norm en een NEN-norm. Om van NTA-norm naar NEN-norm te gaan zal er meer draagvlak moeten worden gezocht. Daarvoor moeten er meer partijen aansluiten (met name aan de belanghebbenden kant, consumenten, financiers, makelaars en taxateurs). Daarnaast moeten er extra middelen beschikbaar komen. Het ontwikkelen van een NEN-norm is door de bredere procedure duurder dan het ontwikkelen van een NTA-norm. De financiering voor het ontwikkelen van de NTA-norm is in principe nagenoeg rond. Vastgoedpro, Vakkundig Gekeurd en BBI nemen daarbij ruim de helft van de kosten voor hun rekening.

 

Verschil NTA en NEN

Een groot verschil in procedure is dat een NEN-norm altijd ter consultatie openbaar wordt gemaakt, terwijl dit bij een NTA-norm op basis van vrijwilligheid zou kunnen, maar openbare consultatie niet hoeft. In de markt maakt het verder geen verschil uit of het een NEN-norm of NTA-norm is. Ook NTA-normen kunnen branchebreed worden geaccepteerd. Een voorbeeld hiervan is de NTA 8800 (nieuw energielabel). In de vergadering is afgesproken dat alle partijen nog eens kritisch naar de scope kijken en binnen anderhalve maand ook aangeven welke elementen de norm dient te bevatten. Eind augustus kunnen dan de onderdelen voor de norm worden vastgesteld en daarna zal aan de inhoud worden gewerkt. Het is de bedoeling om in het eerste kwartaal 2021 de NTA-norm klaar te hebben. Indien in de tussentijd blijkt dat een NEN-norm (qua draagvlak en financiering) haalbaar is, dan zal de procedure tot NEN-norm worden gevolgd en zal er minimaal een half jaar bijkomen.

Tenslotte heeft de vergadering Jeroen Bartels, van 4M Advies en voorzitter van het BBI, tot voorzitter gekozen.